Enquête toekomst park en paviljoen

[For the English version, see further below]

Beste TPC-lid, 

De fusie tussen Prinsejagt en Tegenbosch is zo'n tien maanden een feit. De nieuwe vereniging TPC Eindhoven Noord kent veel nieuwe mogelijkheden en ook enkele uitdagingen. Inmiddels zijn we een vereniging met ruim 2.100 leden, 21 tennis- en 6 padelbanen.

De huidige accommodatie van onze club is een samengevoegd park van beide fusieverenigingen. Dit park ziet er qua indeling anders uit dan wanneer je een park vanaf nul zou inrichten en opbouwen. Daarom is het tijd om naar de toekomst te kijken! Hoe ziet de vereniging er over een jaar, 3 of 5 jaar en zelfs daarna uit?

Voor verdere toelichting, open onderstaand bestand "Introductietekst Enquête Werkgroep Park en Paviljoen nov2022.pdf" of ga direct naar de enquête

 

****************************************************************************************************************

Dear TPC Member,
 
The merger between Prinsejagt and Tegenbosch has been a fact for about ten months. The new association TPC Eindhoven Noord has many new opportunities and also some challenges. We are now an association with more than 2,100 members, 21 tennis and 6 padel courts.
 
Our club's current accommodation is a combined park of both formerly independent associations. This park looks different in terms of layout than if you were to design and build a park from scratch. So it's time to look to the future! What will the association look like in a year, 3 or 5 years and even beyond?
 
For further information, please open attachment "Introduction text Survey Task Force Park and Pavilion Nov2022.pdf" or open the survey directly

Downloads:

Nieuws Overzicht