Resultaten enquête toekomst park & paviljoen

De Werkgroep ‘Toekomst Park en Paviljoen’ heeft via een enquête de leden van TPC Eindhoven Noord gevraagd hun mening te geven over de toekomstige inrichting van het park en paviljoen. Hierbij koppelen we alvast de eerste resultaten aan jullie terug.  

Actief meedenken
We hebben 504 van de 2083 verzonden enquêtes retour ontvangen. Dit komt neer op een respons van 24%. De verdeling van de ingevulde enquêtes per spelsoort, is bijna identiek aan de verdeling van onze leden, de enquête is wat ons betreft representatief. Een mooi resultaat waaruit blijkt dat onze leden actief meedenken over de toekomst van onze vereniging: bedankt!

Analyse
De werkgroep is momenteel bezig de uitslag van de enquête te analyseren. Naast het hoge aantal responses, hebben we zeer veel suggesties ontvangen bij de open vragen. Dit geeft zowel ons als de overige commissies veel inzicht in wat leeft binnen de vereniging. De leden geven onze vereniging gemiddeld een 7,7 (met een nps-score van 6). Daarnaast laten jullie bijna unaniem weten je veilig te voelen op ons park en jullie willen een verdere verduurzaming van ons park en paviljoen.

Paviljoen bezetting
De resultaten met betrekking tot ons paviljoen waren overduidelijk. Naast goede suggesties over de toekomstige inrichting geven jullie aan dat ons paviljoen op reguliere dagen de capaciteit aankan, maar op piekmomenten vinden jullie de capaciteit onvoldoende. We gaan verder met jullie input om te komen tot een afgewogen advies over de toekomst van ons park en paviljoen.

Bedankt voor jullie input!

Werkgroep
Park & Paviljoen

Nieuws Overzicht