Advies werkgroep Toekomst Park & Paviljoen toegelicht tijdens ALV

Tijdens de ALV op maandag 20 maart presenteert de werkgroep Toekomst Park & Paviljoen het advies dat ze aan het bestuur hebben uitgebracht. Dit advies is gebaseerd op de input uit de enquête, die in november 2022 is uitgezet onder de leden van onze club, op gesprekken met (bestuurs)leden en eigen onderzoek.


Fase 1

Tijdens de ALV vraagt het bestuur om toestemming aan de leden voor het uitvoeren van Fase 1 uit het adviesrapport 'Investeringen in balans TPC Eindhoven Noord 2030'. Het volledige advies, en met name de opzet en inhoud van Fase 1, zal tijdens de ALV worden toegelicht. Bovendien is er ruimte voor het stellen van vragen. Hierna zal er worden gestemd over het voorstel. Klik hieronder voor het volledige adviesrapport. 

Uitnodiging ALV
De ALV vindt op maandag 20 maart vanaf 20.00 uur plaats in het paviljoen. Op 7 maart heb je per mail een uitnodiging voor de ALV met de agenda en andere bijbehorende documenten ontvangen. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur via secretaris@tpceindhovennoord.nl

Downloads:

Nieuws Overzicht