Andere opzet padelhussel

De padelhussel op woensdagavond is populair. Om iedereen de kans te geven te spelen, gaan we de opzet vanaf morgen (23 mrt) aanpassen. [English version below]


We proberen de drukte wat meer te spreiden door de kleinere groepen (beginners en wedstrijd) op een ander moment te laten spelen. De grootste groep (gevorderden) kan tijdens de gehele hussel in- en uitstromen. De indeling is als volgt:

  • Beginners: 19.00 - 20.30 uur
  • Gevorderden: 19.00 – 22.30 uur
  • Wedstrijd: 20.30 – 22.30 uur

Extra hussel
Uit de poll, die we gehouden hebben onder padelleden, blijkt dat er behoefte is aan een extra hussel in het weekend. De voorkeur gaat uit naar de zondagmiddag. Deze hussel kan pas van start gaan als er extra vrijwilligers komen om deze hussel te organiseren. Wil je meehelpen, stuur dan een bericht naar Valérie Baudoin/Lotte van Breemen via padel@tpceindhovennoord.nl


[English version]

Different setup padelhussel

The padelhussel on Wednesday evenings is popular. To give everyone the chance to play, we will change the setup starting tomorrow (Mar 23).
We try to spread the crowds a bit more by letting the smaller groups (beginners and competition) play at a different time. The largest group (advanced) can flow in and out during the entire shuffle. The format is as follows:

  • Beginners: 19.00-20.30 h
  • Advanced: 19:00-22:30 h
  • Match: 20.30-22.30 h

Extra hussel
The poll, which we held among padel members, shows that there is a need for an extra hussel during the weekend. Preference is given to Sunday afternoon. This hussel can only start if extra volunteers come to organize this hussel. If you want to help, send a message to Valérie Baudoin/Lotte van Breemen via padel@tpceindhovennoord.nl
 

Nieuws Overzicht