Wegens te hoge padel-baandruk mogen nieuw aangemelde leden tijdelijk uitsluitend de tennissport beoefenen.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bovenstaande (onder het kopje Activiteiten) gegevens zijn optioneel. In het geval je nu geen lid bent van de KNLTB,
maar dit vroeger wel bent geweest, dan is het handig als we je oude KNLTB (bonds)nummer weten.
Je behoudt dan jouw oude nummer en ook ranking!
 
Pakketkeuze
Geef aan welk pakket je wenst. Mocht je eerst een vraag hebben over het lidmaatschap,
dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@tpceindhovennoord.nl
*
 
Akkoord automatische incasso
Machtiging: Je inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie wordt met een automatische incasso geïnd.
Daarom vragen we je om de onderstaande “SEPA” machtiging volledig in te vullen en te ondertekenen.
Je machtigt hierbij de penningmeester van TPC Eindhoven Noord om het verschuldigde inschrijfgeld
(éénmalig) en tot wederopzegging jaarlijks automatisch af te schrijven.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank.
Vraag je bank naar de voorwaarden.
Incassant: TPC Eindhoven Noord, Postbus 1855, 5602 CB Eindhoven
Kenmerk machtiging contributie TPCEindhovenNoord
Rekeningnummer: NL33INGB0005026936
*Hiermee geef ik TPC Eindhoven Noord toestemming om de jaarlijkse contributie met een automatische incasso te innen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen; deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligerswerk
Onze vereniging wordt gedragen door de werkzaamheden die de leden voor de vereniging verrichten.
Zo zijn er verschillende commissies (o.a. toernooi-, communicatie-, ICT-, e.d.), er zijn werkgroepen en er is behoefte aan leden die
ondersteunen bij park- en groenonderhoud en bij bardiensten.
Als nieuw lid heb ik interesse om me in te zetten voor:
Bar-/keukendiensten
Park- en groenonderhoud
Een commissie (als commissielid)
In het onderstaande vak kun je nog aanvullende informatie kwijt over waar je interesses voor vrijwilligers werk en/ of waar jouw talenten liggen.
Sponsoring
Ben je zelfstandige?
Wil je benaderd worden voor zakelijke activiteiten/sponsoring?
 
Om toekomstige wervingsacties gericht te kunnen uitvoeren willen wij graag weten hoe je
TPC Eindhoven Noord hebt gevonden.
Hoe heb je ons gevonden?
 
Kennis statuten/ huishoudelijk reglement/ privacy beleid
TPC Eindhoven Noord is een vereniging die gedragen wordt door de leden.
Daarom vinden wij het belangrijk dat contactgegevens van leden door elkaar zijn te raadplegen op de website en in de clubapp.
Standaard zijn de privacy instellingen bij inschrijven hierop ingesteld.
Je kan dit zelf altijd via de website of via de ClubApp aanpassen. Indien je toch beperkingen wilt aangeven kun je dat hieronder doen.
Maak mijn gegevens niet zichtbaar voor ingelogde leden.
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan een overeenkomst met TPC Eindhoven Noord aan te gaan
en kennis te hebben genomen van de statuten, het reglement en het privacy beleid.
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet voor commercieel gebruik aan derden verstrekt.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking